Solartron Mobrey - Vodohospodářství

Solartron Mobrey nabízí kompletní řadu výrobků pro sledování hladiny, průtoků, tlaku a hustoty usazenin pro různorodé aplikace jak pro vodohospodářství tak i pro procesy zpracování odpadní vody.

Přítokové práce
Přítokové práce v průmyslu zpracování odpadní vody obecně zahrnují primární zpracování jako je odstranění těžkých částic, odštěrkování a měření průtoku pro řízení přitékajícího množství  do zpracovatelského postupu.


Primární usazování, zahušťování a vyluhování
Prvním stádiem postupu je usazování těžkých částic, obvykle nazývaným primárním usazování. Řízení tohoto postupu obvykle zahrnuje sledování hladiny vrstvy kalu a provádění automatického řízení odkalování primární usazovací nádrže.


Biologické a konečné zpracování odpadní vody
Druhým stádiem zpracování odpadní vody je biologické ošetření nebo, v některých případech, anaerobní vyluhování, a to před druhým usazováním jemných částic a před konečným vypouštěním do vodního proudu.


Click here to view our Water Industry Capability Shortform Catalogue

Přehledový katalog pro průmysl
Klikněte zde pro zobrazení přehledového katalogu pro vodohospodářství

home
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01