Solartron Mobrey - Vodohospodářství
Primární usazování, zahušťování a vyluhování

Prvním stádiem postupu je usazování těžkých částic, obvykle nazývaným primární usazování. Řízení tohoto postupu obvykle zahrnuje sledování hladiny povrchu kalu a provádění automatického řízení odkalování, sledování hladiny povrchu kalu a provádění automatického řízení odkalování primární usazovací nádrže. Zahušťování a vyluhování kalu je obvykle druhým stádiem a běžně vyžaduje speciální systém pro monitorování a řízení hladin.

Vyluhovací provoz
Jiskrově bezpečný ultrazvukový snímač hladiny MSP pro měření výšky plynového sloupce. Vnitřní Pitotova trubice KB série se snímačem diferenčního tlaku 4301 pro měření průtoku plynu, snímač tlaku 4301 pro měření tlaku plynu. Spínač MCU 200 a čidlo kalu pro poplach při ucpání kalem.
MSP422
KB Series
4301
MCU200


Poplach při dosažení určité vrstvy kalu
Systém čidel MCU200/433pro jednoduchý poplach při dosažení určité vrstvy kalu s reléovým výstupem pro řízení čerpadla.
MCU200/433


Automatické řízení a sledování odkalování
Monitorovací systém usazenin MSM400 pro analogové měření hustoty usazené vrstvy částic k iniciování nebo řízení odkalování. Potrubní čidlo do vypouštěcího potrubí. Automatické řízení odkalování.
MSM400


Kontinuální kal
Monitorování povrchu MSL 600 - kontinuální monitor povrchu kalu je založen na principu sonaru s velkým rozsahem funkcí - displejem, řízením, poplachem, výstupy včetně proudového 4-20mA a radiové linky Umožňuje instalaci na otočném můstku.
MSL600


Kotelna
Komplexní řada plovákových spínačů a hladinových sond  Erab pro řízení hladiny vody v závodech vyrábějících páru. Řada automatických systémů pro bezobslužné kotelny včetně řízení hladiny vody a úplně rozpuštěných částic (TDS). Přesné měření průtoku páry průměrovacími Pitotovými trubicemi KB série. 
Float Switches
KB Series

home
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01