Solartron Mobrey - Vodohospodářství
Přítokové práce

Přítokové práce v průmyslu na zpracování odpadní vody obecně zahrnují primární zpracování, jako je odstranění těžkých částic, odštěrkování  a měření průtoku pro řízení přitékajícího množství do zpracovatelského postupu. Zde jsou uvedeny aplikace pro řízení hladiny i průtoku v této části procesu:

a)
Řízení stavidla v korytech - Jiskrově bezpečný ultrazvukový systém MSP s uživatelským softwarem pro měření průtoku v otevřených kanálech, s vybavením pro motorové stavidlo koryta, pro přesné řízení přítoku do zpracovatelského procesu.

b)
Řízení přepážek - Jiskrově bezpečný ultrazvukový systém MSP s uživatelským softwarem provádí diferenční řízení hladiny přes přepážky pro zahájení řízeného shrabování.

Sledování průtoku v otevřených kanálech
Jiskrově bezpečný průtokoměr pro otevřené kanály MSP využívá bezkontaktního ultrazvukového snímače hladiny. Jednoduché nastavení na místě s předprogramovanými standardními strukturami průtoku. Měření průtoku podle požadavků EU. Možnost sběru dat - až 4800 událostí.
MCU900


Řízení stavidel v korytech
Jiskrově bezpečný ultrazvukový systém hladiny MSP se softwarem zvláště formulovaným pro řízení zachytávacích stavidel v korytech.
MCU900


Sledování přepážek
Jiskrově bezpečný ultrazvukový systém hladiny MSP pro sledování hladiny přes přepážku a zahájení čistícího cyklu dle požadavků.
MCU900


Plný a částečně zaplněný vtok
Ultrazvukový průtokoměr na principu šíření zvuku AC600 je vhodný pro potrubní průtoky pro většinu potrubního materiálu do průměru 6m s přesností +/-1%.
AC600


Mokrá jímka, hladina a řízení čerpadla
Jiskrově bezpečný MSP, ultrazvukové snímače hladiny a řídící systémy pro automatické řízení mokrých jímek s až čtyřmi čerpadly. Včetně všech standardních čerpacích režimů, plus vlastností šetřící energii. Volitelné opce - snímače hladiny hydrostatického tlaku.
MCU900


Dohlížení na průtok
Vyhodnocení postupu a systému měření průtoku na místě. Strukturální ověření a certifikace. Kompletní návrh, instalace a uvedení do provozu. K dispozici úplná údržba. Konkurence schopné ceny, nestranné řešení požadavků na životní prostředí. Zodpovědnost za stavbu na klíč. Optimalizace a řízení zpracovatelských procesů.
Bestobell Service

home
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01