Solartron Mobrey - Vodohospodářství
Biologické a konečné zpracování odpadní vody

Druhým stádiem zpracování odpadní vody je biologické ošetření nebo ,v některých případech, anaerobní vyluhování, a to před druhým usazením jemných částic a před konečným vypouštěním do vodního proudu. Řízení a měření hladiny je důležitou součástí řídícího procesu, stejně jako sledování kvality a množství.

Sledování syceného průtoku
Dvoudrátový inteligentní snímač tlaku 4301s průměrovací Pitotovou trubicí KB série, patentovanou firmou Solartron Mobrey. Výjimečná dlouhotrvající stabilita a přesnost, snadná a levná instalace. 
4301
KB Series


Sledování vrstvy v konečné usazovací nádrži
MSL600 pro sledování vrstvy - kontinuální monitor vrstvy kalu pracující na principu sonaru s širokým rozsahem funkcí, zabudovaným displejem, řízením, poplachem, výstupy zahrnující 4-20mA a radiovou linkou umožňující instalaci na otáčivé můstky. MCU 200 pro jednoduchý poplach vrstvy kalu s volitelným reléovým výstupem.
MSL600
MCU200


Sledování konečného vypouštění odpadní vody
Jiskrově bezpečný průtokoměr MSP pro otevřené kanály využívá bezkontaktního ultrazvukového snímače hladiny.  Jednoduché nastavení na místě s předprogramovanými standardními strukturami průtoku. Měření průtoku ve shodě s požadavky EU. Možnost sběru dat až pro 4800 událostí. AC600 upínací průtokoměr pro naplněná potrubí, pracující na principu měření doby průletu.
MCU900
AC600


Sledování průtoku v uzavřených potrubích
AC600 bezkontaktní průtokoměr, pracující na principu měření doby průletu, nízké náklady, upínací instalace.
AC600


Dohlížení na průtok
Vyhodnocení postupu a systému průtoku na místě. Strukturální ověření a certifikace. Kompletní návrh, instalace a uvedení do provozu.
Bestobell Service

home
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01