Měření viskozity

Viscomaster - indikátor viskozity TTO (těžké topné oleje)

pro použití v hořácích topných systémů
Viscomaster se používá pro měření viskozity TTO v napájecím potrubí pro hořáky a velké Dieslovy motory. Signál - viskozita se může využít přímo pro ovládání předehřívání paliva.
Když je palivo rozptýleno vstřikovacími tryskami motorů nebo rozprašovači hořáků, je velikost kapek, jejich rozdělení a smísení se vzduchem kriticky závislé na viskozitě. Správné řízení viskozity zaručuje účinné a kompletní spalování, čímž přispívá
k ekonomickému řízení provozu, šetření provozu i zařízení, minimalizaci údržby a účinnému omezení znečišťování.
Přesnost a rychlost odezvy má za následek stabilnější teplotu topného media motoru a umožňuje tak nižší průtok recirkulačním čerpadlem.
home
Vlastnosti:
• výstupní proud 4-20 mA pro ovládání předehřívání
• výstup ostatních parametrů v protokolu MODBUS 
• snímač bez pohyblivých částí
• připevnění k měřenému potrubí sedlovou přírubou 1.5" 
• materiál čidla: nerezová ocel 316
• individuální kalibrace každého čidla přímo ve výrobním závodě

 

Aplikace:
Měření viskozity TTO v petrochemickém průmyslu
• Měření viskozity TTO pro Dieslovy motory
• Měření viskozity nafty v ropovodech 
• Měření viskozity směsí pro hořáky v elektrárnách

 

P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01