Měření viskozity

Visconic - průmyslový viskozimetr

Měření viskozity v reálném čase
Visconic je prvním praktickým řešením měření dynamické i kinematické viskozity a hustoty v reálném čase. Tento přístroj je jednoduchý, spolehlivý, přesný a snadno instalovatelný přímo do výrobně-technologického procesu. Visconic nabízí znatelná a účinná zlepšení měření kapalin v širokém rozsahu aplikací.
Chování kapalin, používaných v technologických procesech, jako například: sprejování, atomizace, povrchová úprava a smáčení je určováno dynamickou a kinematickou viskozitou. Visconic poskytuje metodu pro přímé digitální měření obou viskozit, a tím přesné řízení vlastností kapalin. Tato měřící metoda je mnohem spolehlivější než použití nepřímých měření pomocí teploty nebo periodického laboratorního měření odebraných vzorků.
Pro měření viskozity a hustoty kapaliny  používá Visconic technologii kmitající vidlice. Vestavěná elektronika slouží pro zpracování signálu i výpočtů. Výstupní signál je ve formě proudové smyčky 4-20 mA, příp. sběrnice RS232/485 a protokolu MODBUS pro průběžné sledování několika parametrů.
Snímač lze snadno instalovat v průtokové komůrce nebo přímo v potrubí. Již z výroby přichází nakalibrován, takže umožňuje rychlou montáž. Jelikož nemá pohyblivé časti, jsou požadavky na jeho údržbu zanedbatelné. Visconic může být používán jako samostatný přístroj pro sledování procesů popř. ve spojení s počítačem vybaveným programem ADView pro diagnostiku, sběr dat a analýzu. Může být použit pro přímé řízení v uzavřené smyčce nebo integrován do celopodnikového počítačového systému řízení event. systému SCADA.
Visconic měří kinematickou viskozitu v rozsahu 0,5 - 1250 cSt (mm2/s) s přesností ± 1%. Provozní rozsah hustoty kapaliny je v rozmezí 600 - 1250 kg/m3, rozsah teplot -50°C až +200°C Materiál vidlice je možné volit mezi nerezovou ocelí 316, nebo legovanými ocelemi Monel 400 či Hastelloy C22 se zvýšenou odolností proti korozi. Všechny verze mohou být dodány buď leštěné nebo potažené teflonem se samočisticími vlastnostmi.
home
Vlastnosti:
• výstupní proud 4-20mA 
• výstup všech parametrů v protokolu MODBUS 
• bez pohyblivých částí 
• výběr materiálu čidla
• výběr materiálu vidlice
Aplikace:
• nanášení luminoforů na TV obrazovky

• konečná úprava povrchu filmů
• vinylové nátěry 
• atomizace

P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01