Měření viskozity

Viskozimetr Solartron Mobrey 7827

Typ 7827 je specifický provozní viskozimetr určený pro aplikace vyžadující nepřetržité průběžné sledování viskozity kapalin v potrubí nebo nádržích. Kromě viskozity měří čidlo
i hustotu a teplotu média, čímž umožňuje získat přesné hodnoty dynamické viskozity ve vazbě na standardní podmínky. Výhodami vibračního principu před rotačním jsou mimo jiné :
Měření dynamické i kinematické viskozity
• Výborná opakovatelnost
• Provedení pro hygienická
• Může být vložen do potrubí i do tanků
• Ideální pro Newtonské kapaliny
• Neobsahuje pohyblivé součásti
 
Systém se skládá z kmitajícího čidla a přidružené elektroniky. Senzor lze snadno instalovat přímo v potrubí, přemostění (by-pass), otevřené i tlakové nádrži. Volba materiálu senzoru a připojovací příruby umožňuje jeho nasazení v široké paletě aplikací. Každý měřící rozsah je individuálně kalibrován tak, aby se dosáhlo maximální přesnosti. Pro situace, kdy měření zahrnuje více než jeden kalibrovaný rozsah, je k dispozici automatické přepínání rozsahů.
Princip měření
Senzor je vlastně jednoduchá vidlicová ladička udržovaná elektronicky v rezonanci. Rezonanční kmitočet je určen hustotou kapaliny a tlumení vibrací - nepřímo úměrné činiteli kvality Q - je úměrné viskozitě tak, že se zvyšováním viskozity Q klesá.

 

home

                       

P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01