Sběr dat

       
 

IMP Série 5000 (Izolovaný Měřící modul)

Robustní modul pro sběr dat Ethernet rozšiřuje dosah SCADA/DCS do nebezpečných prostředí.

Rozhraní Ethernetu TCP/IP urychluje vývoj front-ends sběru dat.

Firma Solartron vyvinula Ethernetovou verzi svého renomovaného IMPu (izolovaného měřicího modulu). Nový E-IMP poskytuje Ethernet TCP/IP připojení na 20 multifunkčních analogových kanálů. E-IMP v robustním krytu je ideální pro monitorování procesu a vybavení v širokých oblastech s nebezpečnými okolními podmínkami. Řídící pracovníci mohou nyní využít stávajících IT sítí pro vybudování vysoce přesného rozděleného systému pro sběr dat a hospodárných DCS a SCADA front-ends.
home
 

S novým E-IMPem připojeným na Ethernet mohou nyní řídící pracovníci využít stávajících IT sítí pro vybudování systémů pro sběr dat a hospodárných DCS a SCADA front-ends.
Nový E-IMP připojený na Ethernet připojuje 20 multifunkčních analogových kanálů v robustním krytu do stávajících IT sítí, což je ideální pro monitorování procesu a vybavení v širokých oblastech s nebezpečnými okolními podmínkami.
   
Koncepce IMPu byla vyvinuta pro odstranění jednoho z nejvýznamnějších nákladů na vybudování SCADA: signální kabeláž od senzoru do měřicího systému. Koncepce je velmi jednoduchá: řídící parametry jsou měřeny ve zdroji pomocí přesných vysoce precizních modulů pro sběr dat. Robustní krytí IP55 a precizní elektrická izolace umožňuje, aby moduly byly instalovány v nepříznivém prostředí - včetně oblastí s velkým rušením a vibracemi - velmi blízko k bodu měření, čímž jsou odstraněny náklady na kabeláž.
E-IMP rozšiřuje tento koncept se zabudovanými TCP/IP protokoly, umožňujícími přímé připojení přes konektory RJ-45 do počítačů nebo základních 10T hubů, dále snižujících náklady na instalaci - podpora sítě může být poskytnuta pomocí stávajících IT zdrojů na místě.
E-IMP poskytuje 20 kanálů individuelně programovatelných na napětí, proud, odpor, termočlánky a PRT měření - plus digitální monitorování a monitorování bez napájení, což je ideální pro vysoce umístěné střežené monitorování a alarmové aplikace. Každý E-IMP má svůj vlastní zabudovaný vysoce přesný 16-bitový automaticky dosahující ADC (konvertor z analogového na digitální) s konfigurovatelným mnohonásobným 3/6-pólovým signálem pro přesnější měření.
Vnitřní mikroprocesorování dokáže zapnutí senzoru, předpokládání signálu a měření linearizace na bázi pro 1 kanál, umožňující E-IMPu podporovat širokou paletu senzorů jako jsou termočlánky s volitelnou kompenzací studených spojů, PRT RTD a stejně tak standardní snímače 4-20 mA, zatímco uživatelem specifikovaný pěti-podmínkový polynomiál umožňuje, aby výsledky byly převedeny do okamžitě použitelných inženýrských jednotek.
Každý kanál E-IMPu může být naprogramován na zjištění logického stavu na TTL nebo 3 V / 9 V úrovních, umožňující řídícím pracovníkům sledovat takové činnosti jako je otevírání/zavírání dveří nebo pozice ventilu. Na rozdíl od standardních digitálních I/O rozhraní E-IMP také poskytuje kontakt bez napětí, který umožňuje monitorování přepínačů relé, což je ideální pro nezávislý alarm, přepínač rychlosti a dohled železniční tratě.
Firma Solartron vyvinula program E-IMPView založený na softwaru Windows. Tento program urychluje nastavení jednoduchých systémů Ethernet pro sběr dat založených na IMPech aniž by bylo nutné porozumět složité struktuře příkazů, což je ideální pro nové uživatele. Program E-IMPView se dotazuje sítě Ethernet, sbírá informace od E-IMPů které jsou na lince a zobrazuje informace ve formě topologické mapy. Jedno kliknutí na ikonu E-IMP zobrazené na této mapě umožňuje uživateli okamžitý přístup do funkcí pro nastavení a dotazování aktuálního E-IMPu.
 
 

IMP Série 3595

 
   
 
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01

 

 

.