Sběr dat

IMP - série 3595 (Izolované měřící moduly)

Měřit tam, kde je třeba - to je typické použití systému distribuovaného sběru dat.

Moduly IMP - zapouzdřené v robustních skříňkách - mohou být umístěny bezprostředně
u kritického místa měření a připojeny ke sběrné ústředně vzdálené až 1,5 km. Pomocí sítě S-Net může být sdruženo až 50 modulů IMP 3595. Tato síť je tvořena dvoudrátovým vedením, zajišťujícím napájení modulů, jejich ovládání i přenos dat. Alternativou jsou série 5000, umožňující propojení Modbusu a Ethernetu.

Nízké instalační náklady - postačí položit dvoužilový kabel
Jednoduchá modifikace a rozšiřitelnost
Universálnost IMPů pokrývá všechny požadavky na analogová i digitální měření
Vhodné pro měření teploty, mechanického napětí, stavu, vibrací, parametrů procesů atd.
Možnost propojení s většinou počítačů pomocí GPIB, Ethernetu a RS232
Výkon 1000 výsledků/s s volbou priority - nehrozí ztráta dat
home

Univerzální IMP 

Univerzální IMP kombinuje 18 multifunkčních kanálů s dvěma jednoúčelovými digitálními kanály vstup/výstup. Kterýkoli z 18 kanálů může být vybrán jako vstup pro měření analogových veličin (napětí, proud, elektrický odpor, termočlánek, termistor, PRT) nebo digitálních hodnot stavu. Dva digitální kanály mohou být vybrány pro indikaci stavu, měření kmitočtu, délky impulsu, počtu událostí nebo konfigurovány jako výstup pro ovládání. Speciální vlastností univerzálního IMPu je nezávislá kontrola poplachů umožňující, aby digitální výstupy byly aktivovány poplachovými podmínkami na vstupních kanálech i v případě poruchy řídícího počítače nebo sítě S-Net, což je zvláště výhodné pro ekonomický systém ochrany.
Univerzální IMP je vhodný tam, kde je potřeba v jednom bodě získat směs analogových a digitálních signálů. Univerzální IMP překlenuje potřebu většího počtu modulů a tím snižuje náklady na kabeláž. Tak se otevírají dříve neproveditelné možnosti.

Typické aplikace 
Po celém světě je dnes instalováno více než 25.000 modulů IMP. Jsou použity pro sledování elektráren, bojlerů, papíren, rafinérií, při výrobě oceli i v potravinářském průmyslu.
Firma Solartron spolupracuje s distributory a specialisty při návrhu vhodného systému pro kontrolu i řízení procesů.

 Moduly IMP série 3595 pro měření vibrací - VIMP

Levné sledování vibrací pro pomocné strojní zařízení

Přináší možnost analýzy vibrací pro typovou řadu IMP. V reálném čase je tak možno přehledně monitorovat stav pro plánování údržby
16 nebo 32 kanálů plus 4 nebo 8 vstupů pro tachogenerátor
FFT zpracování signálu s vysokou rozlišovací schopností s podsynchronní detekcí
Vestavěný modul kontroly kuličkových ložisek
Konfigurovatelné měřící cíle přesunutelné ze sítě
Plná detekce poplachových stavů může iniciovat další specifické úkoly
Možnost nasazení v nebezpečném prostředí tam, kde běžný sběr dat není možný
Typické aplikace
Sledování závislostí úrovně vibrací v elektrárnách, ocelárnách, celulózkách a papírnách. VIMP se často užívá pro plánování údržby.

P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01