Měření průtoku

Flow Computers

Flexibilní software na spolehlivém hardware - optimální řešení.
Rozsáhlá řada přepočítávačů a převodníků firmy Solartron Mobrey je používána v širokém a rozmanitém rozsahu aplikací od obchodních přenosových systémů až po procesy míchání plynů. Na vstupy přepočítávačů může být připojena řada zdrojů signálů, které jsou potom přepočítávačem zpracovány a vhodně kalkulovány. Výsledky mohou být čteny na jednotném displeji a přenášeny do externích stanic k dalšímu zpracování.
Řada 795X zahrnuje 3 odlišné HW základy, ve kterých mohou být použity různé aplikační SW. Toto složení nabízí výhody použití standardního vyzkoušeného HW, jelikož poskytuje maximální flexibilitu aplikace.
Srozumitelná sada aplikačního software spolupracuje se všemi standardními přepočítávači průtoku a snímači.
  Jednoduché ovládání
  Zřetelný, jasný displej
  Vstupy pro: průtokoměr, hustotu, teplotu a analogové a stavové vstupy
  Výstupy: analogové, pulzní, stav/alarm
  Dvojité komunikační porty RS 232/485
  Může pracovat samostatně pro velké rozsahy měřících systémů
Typické aplikace
  Správa přenosu
  Současné měření více tratí
  Zásobníky, tankery
  Zkušební systémy
Následující softwarové aplikace, které jsou již nyní dostupné
  • 2510 - kapaliny - 1 trať
  • 2540 -
  kapaliny - více tratí
  • 1510 -
  plyn - 1 trať
  • 1520 -
  plyn - 2 tratě
Hardware
Solartron Mobrey nabízí následující hardwarové základy pro SW aplikace FC 795X a signálních převodníků:
home
Model bez volitelného příslušenství
7950 7951 AB 7951 AA 7955

Typ konektoru

10-pinový Klippon

25-pinový D-typ

10-pinový Klippon

50-pinový D-typ

Průtokoměry1

1

2

1

4+1

Časové vstupy2
4
4
4
4
Analog výstupy2 4 4 4 4

Analog vstupy

4

4

4

16

PRT (4 drát) vstupy3

4 4 4 4
Stavové vstupy 8 9 7 25
Stavové výstupy 8 8 6 24
Možnost rozšíření o další vstupy4 Ne 2 2 2
Sériové Porty5 3 3 3 3
Pulzní výstupy 3 5 3 5

Volitelné příslušenství

2 Hart kanál6 [deska 7]
Ano Ano Ano Ne
4 Hart kanál6 [deska 7] Ne Ne Ne Ano
Analog I/O [deska 6] 4 vstupy,  4výstupy 6 vstupů, 4výstupy 4vstupy, 4výstupy 4 výstupy
2 Seriové porty [deska 8] Ne Ne Ne Ano
Stav [deska 6 nebo 8 ] Ne 8 vstupů, 8 výstupů
[deska 6]
Ne 2 vstupy [deska  8]

Požadavky na napájení a prostředí

Střídavý zdroj napájení 90-265V,50-60Hz Ne Ne Ne
Stejnosměrný zdroj napájení 21-30V@25W 21-30V@35W 21-30V@35W 21-30V@35W
Provozní podmínky 0°C to 50°C , 32°F to 122°F
Skladovací podmínky -20°C to 70°C , -4°F to 158°F
Krytí NEMA4X NEMA12 NEMA12 NEMA12
IP65 IP52 IP52 IP52
Na začátek
Poznámky:
  1. Dvojitý pulz
  2. Vstupy, výstupy
  3. Každý PRT (RTD) zabere jeden analogový vstupní kanál
  4. Mohou být použity jako další stavové vstupy
  5. Port1 = RS232, všechny ostatní RS232 nebo RS 485
  6. Používá 2 nebo 4 analogové vstupy
Flow Computers for the Gas Industry:
Flow Computers for Oil and Refined Products:
Multistream Liquid Flow Computers:
Flow Computers/795x Signal Convertors:
Na začátek
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01