Měření úrovní hladin

Solartron Mobrey
Výrobky pro určení hustoty kalů

Solartron Mobrey nabízí několik elektronických systémů pro širokou paletu aplikací v procesech zpracování užitkových i odpadních vod, kalů, kašovitých hmot i suspendovaných látek. Má více než dvacetiletou zkušenost v průmyslových i vodních aplikacích.
home
Aplikace
• U odpadních vod:
• Ovládání odkalování v primárním usazováku
• Hlídání hladiny zahušťovačů kalů
• Poplach při vysoké hladině kalů u druhých usazováků
• U pitné vody:
• Hladina sedimentů promývací vody
• Průmyslové znečištění
• Monitorování kaolinových kalů
• Zařízení na odsíření kouřových plynů
• Měření usazenin při vaření piva
• Zpracování minerálů
• Průmyslové kaly
• Zpracování průmyslových kalů
• Nukleární odpad
Vlastnosti
• Robustní konstrukce bez pohyblivých částí
• Řídící jednotka v provedení pro poplach, automatiku nebo monitorování
• Kompletní řídící systém pro řízení odkalování primárních nádrží
• Ultrazvuková čidla zavěšená v nádržích nebo zamontována ve výtokovém potrubí
• Analogová výstupní měřidla pro monitorování odtoku kalů
• Mikroprocesorová řídící jednotka 
• Verze s jiskrovou bezpečností
• Oddělitelná elektronika pro možnost dálkového ovládání
Výhody
• Malá údržba
• Volba kmitočtu ultrazvuku pro přizpůsobení se různým typům kalů
• Optimalizace vyprazdňování usazenin splaškových nádrží
• Snadná instalace
• Jednoduchá kalibrace
Na začátek
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01