Měření úrovní hladin

Bezkontaktní radarový měřič hladin

MRL700 - radarový vysílač s kmitočtovou modulací pro měření úrovní/hladin kapalin

MRL700 dává výsledky měření srovnatelné s mnohem nákladnějšími systémy. Je instalován nad měřeným médiem, jímž může být jak kapalina, tak i kal nebo suchý produkt. Anténa měřiče/vysílače vysílá nepřetržitě mikrovlnný signál kmitočtově modulovaný v mezích 9,55 až 10,55 Ghz. Anténa přijímá odraženou vlnu a ta je zpracována. Mikroprocesorem řízená elektronika vypočte výšku hladiny s přesností ± 3mm.
MRL700 je vysílač kmitočtově modulované vlny, který je mnohem výkonnější než impulzní systémy, a tudíž je podstatně spolehlivější v celé řadě aplikací.
Po instalaci je uvádění do provozu velmi jednoduché, využije se buď ruční/přenosný programátor či speciální program pro počítač na bázi Windows.
MRL700 se dodává s integrovaným těsněním, které se montuje mezi nádobu a vysílač. Toto těsnění se dodává v několika materiálových provedeních, mj. vyhovujících hygienickým předpisům, které nezpůsobuje útlum mikrovln. Zachovává celistvost nádoby i v případě, že vysílač je dočasně odmontován (např. pro údržbu).
home
Vlastnosti
• Vnější obal z nerez oceli
• Teflonová anténa
• Montáž zavitem 1"
• Vyhovuje předpisům EU
• Schválen pro nebezpečné prostředí:
ATEX ll 1/2G (EExd)
ATEX ll 3G (EExn)
Aplikace
• Měření hladiny, vzdálenosti nebo objemu
• Spolehlivé a seriozní měření:
výparných kapalin
kapalin v pohybu
nízkodielektrických kapalin
kalů a suchých produktů
 Výhody
• Prvotřídní výkon za přijatelnou cenu
• Jednoduchá a levná instalace
• Velmi krátká doba uvádění do provozu
• Nízké provozní náklady
Na začátek
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01