Měření úrovní hladin

Solartron Mobrey Log-View

Solartron Mobrey LOG-VIEW je programové vybavení na bázi Windows, které je určeno pro samostatný počítač. Data se získávají prostřednictvím Solartron Mobrey MSPLOG. Programové vybavení automaticky přidává získaná data k již dříve uloženým a přitom je zachovává ve správném sledu.
home
Vlastnosti
• Tabelární upořádání dat a údajů: datum, čas, okamžitý průtok, celkový průtok a všechna mimotoleranční poplachová hlášení
• Denní,  týdenní, měsíční a roční zobrazení
• Možnost vyhledání dat z určitého dne a doby
• Zobrazuje údaje průtoku graficky v časové závislosti
• Interval  měření je možno specifikovat (např. denně, týdně, měsíčně).
• Možnost vyhledání maximálního a minimálního průtoku.
• Možnost zobrazení celkového průtoku ve formě sloupcového diagramu
Výhody
• Programové vybavení přímo pro počítač
• Kompatibilní s Windows 3.11 a Windows 95
• Jednoduchý sběr a přehledné zobrazení získaných dat
• Všechny potřebné přívody součástí dodávky
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01