Měření hustoty

Snímače hustoty kapalin

Na technologii vibračního prvku fy Solartron je založena skupina snímačů hustoty kapalin 7835/45 zvláště vhodná jako průmyslový standard pro "on-line" aplikace, konstrukčně provedené jako přímé trubice. Snímač 7826 může být vložen 
do nádrže (tanku) nebo potrubí. Oba typy používají techniku měření založenou na vibračním prvku - jsou vhodné pro kapaliny a kašovité hmoty, a poskytují průběžná a přesná okamžitá měření. Firma Solartron Mobrey také dodává senzory hustoty plynu.
Nový typ 7828 - digitální snímač hustoty dává hodnoty  provozní nebo normální hustoty jako přímý výstup 4-20 mA, případně hodnoty jiných volitelných veličin založených na hustotě.
 
• Přímý průtok snižuje pokles tlaku, minimalizuje údržbu
• Žádné pohyblivé části nebo uzavření
• Neovlivněné vibracemi
• Necitlivé na změnu průtoku a tlaku
• K dispozici  široká řada materiálů vhodných pro většinu aplikací

• Schváleno pro použití v nebezpečném prostředí
• Volitelná verze pro kapaliny obsahující  plyn
Typické aplikace
• Obchodní měření
• Kašovité hmoty
• Potravinářský průmysl
• Chemický průmysl
• Uhlovodíky
Typická měření
• Stupně API
• Twadellovy stupně
• Absolutní a referenční hustota
• Koncentrace podle hmoty nebo objemu

Vylepšený systém měření hustoty

Firma Solartron významně rozšířila aplikace pro měření hustoty kapalin zahrnutím zapracování signálu do skupiny snímačů hustoty 7835.
• Nižší náklady na instalaci
• Komunikace s průmyslovým standardem
• Přímé analogové a digitální výstupy
• Možnost připojení dálkového displeje pro místní  analýzu nebo nastavení
• Modulová aktualizace  a rozšíření
Technologie vibračního prvku firmy Solartron
Senzor je vlastně jednoduchá vidlicová ladička udržovaná elektronicky v rezonanci. Rezonanční kmitočet je určen hustotou kapaliny nebo plynu a tlumení vibrací - nepřímo úměrné činiteli kvality Q -  je úměrné viskozitě tak, že se zvyšováním viskozity Q klesá.
 
home
Liguid Density Transducersr:
Typ 7835 Densitometer:
Typ 7845/46/47 Densitometer:
Entrained Gas Densitometer:
7826 Series Densitometer:
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01