Měření hustoty

7828 Snímač hustoty kapalin

Kompletní měření hustoty

Plně integrované digitální měření hustoty pro monitorování a řízení
Nízké náklady na instalaci
Přímý analogový výstup (4-20 mA) hustoty, normální hustoty nebo speciálních kalkulací (% pevných látek, 
° API, specifická hmotnost, atd.)

Komunikace RS485/Modbus
Možnost konfigurace za provozu
Robustní a spolehlivý
ADViev - programové vybavení pro monitorování, diagnostiku a datové záznamy
Vhodný do výbušných prostor - klasifikace EExdIIcT4
Typ 7828 je nejnovějším přístrojem z vysoce uznávané řady 782x (s vidlicovými senzory). 
K renomované přesnosti a spolehlivosti této řady je tento přístroj vybaven softwarovým balíkem s možností konfigurace mikroprocesoru, založeným na elektronické sadě, která umístí plné zpracování signálu, kalkulační a diagnostické vlastnosti dovnitř snímače.home
Provozní výhody
Aplikační oblasti
ADView Software
   
Popis
Instalace
Specifikace
 
Popis
Přístroj 7828 je cenově konkurence schopný snímač hustoty určený pro aplikační měření v nádržích a potrubích. Pracuje při viskozitách kapalin až do 20 000 cP, což je podstatná výhoda oproti jiným zařízením.Přístroj 7828 měří provozní hustotu a teplotu a vypočítává normální hustotu (pomocí API nebo maticí) a parametry jako jsou°API, °Brix, % pevných látek, % hmoty, % objemu a specifickou hmotnost - k dispozici je i výpočet uživatelem definované kvadratické rovnice.Kterýkoli z těchto parametrů může být použit pro řízení analogového výstupu (4-20 mA), který může být zapojen přímo v řízení výrobních procesů bez potřeby dodatečného zařízení.Všechna měření jsou dostupná digitálně přes vestavěné komunikační rozhraní RS485/Modbus pro připojení k zařízení datových systémů. Design přístroje 7828 společně s širokými možnostmi zapojení do měřících systémů zaručuje přesné a spolehlivé výsledky dokonce i za přítomnosti znečišťujících pevných částic nebo plynu. Snímač může být přímo zabudován jak do mohutného potrubí tak i do nádrže, což podstatně snižuje instalační náklady ve srovnání s měřidlem průtokového typu na principu Coriolisových sil. Údržba je minimální, což vede k nižším celkovým provozním nákladům.
Programové vybavení ADView na bázi Windows umožňuje dálkové ovládání 7828 z počítače přes rozhraní RS485/Modbus. Tak lze snímač nejen dálkově konfigurovat, ale i ukládat naměřená data a monitorovat jeho činnost včetně diagnózy v případě výpadku.
Provozní výhody
• robustní provedení
• stabilní a přesná měření
• tolerance pevných částic a bublin
• žádná externí elektronika
• nakalibrován od výrobce
• žádné pohyblivé části
• žádný požadavek filtrace
• žádná pravidelná údržba
• žádná/výjimečná rekalibrace
• odolnost vůči vibracím
Aplikační oblasti
Monitorování a řízení hustoty pro:
• detekce rozhraní
• oddělení rozpouštědel
• pivovarnictví
• kaolín
• řízení odpařovače, sušičky
• míchání potravinářských výrobků
• dodatečné řízení polymeru
Instalace
Přístroj 7828 může být instalován v nádržích, rourách-tratích nebo v obtokových smyčkách. Design i konstrukční řešení optimalizují  přesnost měření i dobu odezvy, což vede k vysoké úrovni dosažitelné přesnosti.
Firma Solartron může zajistit různorodé instalační příslušenství, jako jsou návarky, přímé vložky do potrubí nebo průtokové komory, které zajišťují optimální prostředí pro přístroj 7828.
 
Specifikace

Provozní rozsah hustoty:

0 až 3 g/cc (0 - 3000 kg/m3)

Kalibrovaný rozsah:

0.6 až 1.25 g/cc (600 - 1250 kg/m3)

Přesnost:

±0.001 g/cc (±1.0 kg/m3)

Opakovatelnost:

±0.0001 g/cc (±0.1 kg/m3)

Teplotní rozsah (tekutin):

-50 to +200°C (-58 to +392°F

Rozsah viskozity:

do 20,000 cP

Maximální tlak:

207 bar

Teplotní senzor (zabudovaný):

PT100 BS1904 třída B,
DIN 43760 třída B

Analogový výstup 4-20 mA:

izolovaný, ne samonapájecí

Řízení:

uživatelem vybraným parametrem

Přesnost:

±0.1% čtení, ±0.05% FS @20°C

Opakovatelnost:

±0.05% FS nad rozsah -40 až +85°C

Rozhraní:

9600 baud, Modbus (Modicon)

Krytí:

IP66

Napájení:

20 až 28 Vdc, 35-45 mA

Materiál smáčených částí:

nerezová ocel, Hastelloy C22 nebo Monel 400

Povrch vidlic:

standardní , potažený PTFE nebo elektrolyticky leštěn

Připojení:

ANSI 150 až 1500RF; DIN 50 PN40 a PN100
1.5" konické (s převlečnou maticí); IDF a RJT hygienické

Bezpečnostní osvědčení:

EEx d IIc T4
CSA třída 1, oddíl 1, skupina C (v jednání)

EMC:

EN50081-2, EN50082-2 (průmyslové)

ADView Software

ADView je softwarový balík firmy Solartron pro zajištění konfigurace snímačů hustoty a viskozity a zobrazování a ukládání dat z nich získaných. Tento program také kontroluje zda tyto snímače pracují přesně. ADView je instalován na PC a komunikuje se snímačem přes sériový port (RS232) tohoto PC. ADView pracuje pod operačním systémem Microsoft Windows: Windows 3.1, 95, 98 nebo NT.
Poznámka: Pro připojení na zařízení s komunikací RS485/Modbus jako je např. 7828 bude potřeba umístit mezi PC a snímač adaptér RS232/RS485.
ADView má mnoho užitečných vlastností jako např.:
• nastavení sériového připojení pro komunikaci se snímačem 7828
• konfigurace snímače
• zobrazení dat v reálném čase nebo jako graf
• záznam do souboru
• ověření správnosti systému a určení závad (diagnostika)
• nahrání nebo uchování hodnot registru Modbus
• čtení/zápis do individuálních registrů Modbus

Technologie vibračního prvku firmy Solartron


Senzor je vlastně jednoduchá vidlicová ladička udržovaná elektronicky v rezonanci. Rezonanční kmitočet je určen hustotou  kapaliny nebo plynu a tlumení vibrací - nepřímo úměrné činiteli kvality Q - je úměrné viskozitě tak, že se zvyšováním viskozity Q klesá.
 

Dosažitelná přesnost

V nepřetržitém provozu závisí řízení provozu na kvalitě měření a použití otevřené nebo uzavřené smyčky systému. Stabilní,  zpětná vazba v uzavřené smyčce řízení je možná tehdy, když odezva systémové rychlosti je rychlejší než rychlost, při které se může kvalita produktu měnit. Kvalita produktu bude kolísat v mezích schopnosti systému reagovat na změny. Tato změna v kvalitě produktu je nazývána "dosažitelná přesnost" systému. Čím větší je dosažitelná přesnost, tím menší jsou odchylky v kvalitě produktu.
Dosažitelná přesnost je funkcí tří primárních vlastností: 
přesnosti a opakovatelnosti řídícího měření
vztahu měření a procesu
rychlosti odezvy
Dosažitelná přesnost je důležitým pojmem při porovnání různých technologií nebo přístrojů, které vytvářejí řídící smyčku. Například dva přístroje používající různé technologie mohou mít uvedenou naprosto stejnou přesnost měření. Ale pokud je jeden z přístrojů schopen reagovat rychleji než druhý, pak je možnost dosáhnout vyšší dosažitelné přesnosti a výsledkem je lepší kvalita řízení. Také není vhodné uvažovat pouze o přesnosti přístroje, ale posuzovat i výkonnost řídící smyčky jako celku.Obvyklé technologie zahrnují kompromis mezi přesným, ale jen občasným laboratorním vzorkováním s následným zpožděním otevřené smyčky s manuálním seřizováním a sice méně přesným provozním měřením viskozity při zachování dlouhé doby odezvy, ale poskytující průběžné čtení postačující  k dostavení parametrů procesu.Digitální systém analyzátorů viskozity firmy Solartron je schopen dosáhnout vysokého stupně přesnosti ve srovnání s jinými procesními viskozimetry a výrazného zlepšení odezvy měření. 
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01