Měření hustoty

7812 - Snímač hustoty plynu

Snímač 7812 je založen na technologii vibračního prvku firmy Solartron. Typ 7812 je zkonstruován pro vložení do plynového potrubí. Provádí průběžné, přesné a okamžité měření zemního a topného plynu.
  • Schváleno pro použití ve výbušném prostředí
  • Spolehlivost - žádné pohyblivé části
  • Vysoká přesnost
  • Vložený senzor teploty
  • Zanedbatelný vliv rychlosti zvuku
  • K dispozici verze pro ethylen
Typické aplikace:
  • Provozní měření zemního plynu
  • Obchodní měření zemního plynu
  • Míšení plynů
  • Přímé měření hustoty ethylenu

   

Technologie vibračního prvku firmy Solartron
Senzor je vlastně jednoduchá vidlicová ladička udržovaná elektronicky v rezonanci. Rezonanční kmitočet je určen hustotou a kapaliny nebo plynu a tlumení vibrací - nepřímo úměrné činiteli kvality Q - je úměrné viskozitě tak, že se zvyšováním viskozity Q klesá.
home

Snímače hustoty kapalin | 7812 Snímač hustoty plynu | 3098 Snímač specifické hmotnosti plynu
7828 Snímač hustoty kapalin

P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01