Měření hustoty

3098 - Snímač specifické hmotnosti plynu

Typ 3098 je založen na typu 7812 a je standardem pro měření specifické hustoty plynu.
• Přímé měření specifické hmotnosti nebo normální hustoty
• Vysoká přesnost
• Samokompenzace stlačitelnosti plynu
• Rychlá odezva
• Provozně bezpečný
Typické aplikace
• Standardní měření objemu
• Správa (dohled) přenosů
• Vysoká všestrannost kvality analýz
• Wobbe index
Technologie vibračního prvku firmy Solartron
Senzor je vlastně jednoduchá vidlicová ladička udržovaná elektronicky v rezonanci. Rezonanční kmitočet je určen hustotou  kapaliny nebo plynu a tlumení vibrací - nepřímo úměrné činiteli kvality Q - je úměrné viskozitě tak, že se zvyšováním viskozity Q klesá.

home
Snímače hustoty kapalin | 7812 Snímač hustoty plynů | 3098 Snímač specifické hmotnosti 
7828 Snímač hustoty kapalin   
P & MIP s.r.o.
Pražská 1012, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01